Sekrety Fermaty
 

dyrygent

Ewa Robak

Ewa Robak – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, jest pracownikiem Instytutu Edukacji Muzycznej UJK na stanowisku adiunkta. Prowadzi chór Instytutu Edukacji Muzycznej UJK, zajęcia z przedmiotów dyrygowanie, praktyki dyrygenckie z metodyką oraz seminarium pracy licencjackiej.

W latach 1999-2002 prowadziła chóry I i II stopnia w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach. Pracowała również 
z Chórem Filharmonii Świętokrzyskiej.

W 1998 r. roku założyła Chór Kameralny Fermata. Od roku 2010 jest również dyrygentem chóru Antidotum.
Od wielu lat prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz warsztaty dla zespołów wokalnych, chóralnych, jak również dla dyrygentów. Uczestniczy w pracach jury na różnorodnych konkursach i festiwalach.

Oprócz wielu nagród zdobytych z prowadzonymi przez siebie zespołami, Ewa Robak otrzymała również:

  • nagrodę indywidualną Rektora Akademii Świętokrzyskiej II stopnia za wybitne osiągnięcia artystyczne w 2003/2004
  • nagrodę I stopnia Prezydenta Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie 
i ochronę kultury w 2004
  • nagrodę indywidualną Rektora Akademii Świętokrzyskiej II stopnia za wyróżniające osiągnięcia naukowe w 2005/2006
  • nagrodę indywidualną Miasta Kielce za rok 2005
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2009
  • nagrodę naukową Rektora II stopnia UJK w Kielcach w 2009
  • nagrodę dla Dyrygenta za inspirującą technikę dyrygencką na Międzynarodowym Festiwalu w Pradze w 2011
  • nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta Przeglądu Chórów Seniora na XI Międzynarodowym Festiwalu Chórów im. Kazimierza Fobera „Gaude Cantem”w Bielsku-Białej w 2015

Ewa Robak jest bardzo aktywna w swoim środowisku i poza jego granicami. Skutecznie rozśpiewuje kielczan „od przedszkola do seniora”.